Институции

Извънредно заседание на Областната епизоотична комисия прие мерки за превенция срещу птичи грип

Пазарджик Констатирани огнища на инфлуенца (птичи грип) в Европа и заповед на изпълнителния директор на БАБХ, проф. Пламен Моллов, днес Областната епизоотична комисия се събра на извънредно заседание.

Птичият грип е заболяване, което се причинява от грипни вируси, често общи за дивите и домашни животни, разясни д-р Гошо Ганев – завеждащ отдел „Здравеопазване на животните” в ОДБХ – Пазарджик.. От него могат да бъдат засегнати и хора. При птиците клинични признаци на болестта може да липсват и тя да протече в лека или много тежка форма. Особено податливи към инфлуенца са пилета, пъдпъдъци и пуйки, докато водолюбивите не показват признаци, но действат като резервоар на вируса.

Грипните вируси са класифицирано като високопатогенни и нископатогенни. Регистрираният през 2014 г. щам H5N8 е високопатогенен и при домашните кокошеви птици смъртността при заразяване може да достигне 100%. Установен е в началото на 2014 г. в Азия в птицеферми в Южна Корея, Япония и Китай. В началото на месец ноември е потвърден и в Германия във ферма за пуйки, отглеждани по полу-затворена технология. Само 10 дни по-късно и в Холандия, като в този случай технологията на отглеждане е на закрито. На 16 ноември птича инфлуенца е установена и в Обединеното кралство.

До момента не е изяснено как този вирус е навлязъл в Европа и как е станало почти едновременното му проникване в три отделни държави на ЕС на големи разстояния (до 1000 км) и липса на преки връзки между тях. Естествено е причина за това да са дивите прелетни птици.

До момента няма данни вирусът да е засегнал хора, но следва да се отнесе към потенциално опасните и да се вземат всички предпазни мерки за здравето на хората и персонала, обслужващ фермите, пазарите за живи птици и кланиците. Мерките за предпазване и ликвидиране на болестта в РБългария се определят в Наредба от 2006 г.

Д-р Ганев предложи на Областната епизоотична комисия спешни мерки, включващи задължения към собствениците на обекти за отглеждане на птици, на кметовете на общини, ОД МВР, Регионална дирекция „Автомобилна администрация”, СЛРБ, РУГ, РИОСВ, ОДБХ, РЗИ, „Напоителни системи” ЕАД, ВиК-дружествата, ОД „Земеделие”, жителите на областта, организаторите на изложби и състезания с животни. Мерките бяха приети единодушно.

Коментари

Остави коментар