Общество

И Пазарджик с приет бюджет

Пазарджик Малко под 58,5 милиона лева ще е тазгодишният бюджет на община Пазарджик. Днес финансовата рамка беше приета от Общинския съвет, а като цяло в нея са заложени няколко приоритета, сред които повече и по-добри публични услуги, успешно усвояване на средствата от Европейските фондове и програми. И през 2014-то ще се работи за подобряване градската и образователната среда.

От гласувания бюджет  3787 726 лв. са за държавни дейности, 22 575 555 лв. са за местни дейности, а 1 100 000 лв. са за дофинансиране на държавни дейности.

В приходната част е заложена бюджетна прогноза в размер на 23 155 000 лв.

                                                                                                                 

Коментари

Остави коментар