Институции Общество

Отпадъците от терените за новото депо вече са предепонирани

Пазарджиик Вече е финализирано предепонирането на цялото количество отпадъци, заемащи терените предвидени за изграждане на новото регионално депо, съобщи кметът Тодор Попов. Достигнато е дъното на клетка 1, изградени са прилежащите диги към нея, външния водопровод, административно битовата сграда, трасето на подземния електропровод. Работи се по долния изолационен екран на клетката, ретензионния басейн, електрозахранването на сградата, площадковия водопровод и др.

 

До настоящия момент изпълнените дейности са в размер 6 328 692 лв. с ДДС., от които 3 622 582,20 лв. са

Коментари