Институции

В Пещера: Тотална забрана на шумните тържества на открито

Пещера

На редовното си заседание общинските съветници на Пещера приеха изменения в Наредбата за обществения ред, чистотата и специализираната закрила на деца на обществени места, предложени от общинския съветник д-р Николай Пенев. Направените предложения са разгледани от работна група създадена със заповед на кмета на Община Пещера, като съобразно действащото законодателство се изготви проекта за изменение и допълнение на наредбата. Измененията и допълнения на наредбата се налагат поради установено несъответствие между съществуващи текстове в наредбата, прецизиране на случаите, в които контролните органи налагат глоба с фиш и някои терминологични редакции.

Една от най-съществените промени гласувани от местните депутати е отмяната в чл.12, ал.1 и ал.2, които се отменят. Двете алинеи допускаха провеждането на увеселителни семейни празненства на обществени места на открито да става с издаване на разрешение срещу депозит и регламентираха тротоарното право и санкциите при констатирани нарушения при провеждането на тези тържества.

Така с изменението подобни празненства са напълно забранени, защото остава действието само на чл.3, който категорично забранява провеждането на сватбени, семейни и други частни събирания на места, общинска собственост като тротоари, площади, улици, междужилищни пространства, градини, паркове и други територии, както и в открити частни имоти, с които се нарушава обществения ред и спокойствието на гражданите.  Забранено е и поставянето на външни озвучителни уредби извън туристически обекти, употребата на пиротехнически изделия с увеселителна цел и други запалителни материали, паленето на огън и хвърлянето на неугасени предмети на обществени места, улици, паркове и други без разрешение след 22.00 часа.

Общинските съветници обаче не приеха друго предложение на д-р Пенев, който искаше да се забрани разянето на дърва в рамките на града. Неговата идея е да се направят складове,от където да се купуват готови нарязани дърва извън Пещера. Според съветника освен силния шум, рязането на дърва за огрев замърсява улиците, дървата често се оставят на пътя или на тротоара. Колегите на д-р пенев коментираха, че идеята е добра, но едва ли скоро ще бъде приложима в Пещера.

 

Коментари