Общество

Готови са Центровете за настаняване от семеен тип

Пазарджик Готови са трите сгради, които община Пазарджик строеше през последната година. Завършените постройки ще са новият дом за деца и младежи, които в момента живеят в социални домове. Освен, че приключи строителството, вече е завършена и доставката на оборудването на Проект „Изграждане на три Центъра за настаняване от семеен тип и ремонт, реконструкция и пристройка на cnst vatreедно защитено жилище на територията на Община Пазарджик”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално Развитие 2007г.–2013г.“ – ОПРР, съфинансирана от Европейския съюз. За обектите е издадено Удостоверение  за експлоатация и те са готови за настаняването на ползвателите на услугата.

Общата стойност на проекта  е  2 330 140,19 лева. Изпълнител на строителните дейности е пазарджишката фирма „Сигма Строй” ООД, а доставчик на оборудването – „Перун ККБ” ЕООД от Благоевград.

Коментари

Остави коментар