България

Голям воден бик е дошъл в пазарджишко

Значително по-голям брой водолюбиви птици зимуват тази година във влажните зони на област Пазарджик, е заключението на експертите на РИОСВ, взели участие в 39-то им преброяване през уикенда.

На 17 и 18 януари / събота и неделя /, заедно с представители на БДЗП и Зелени Балкани, те обходиха най-значимите влажни зони в област Пазарджик : язовир “Тополница”, рибарниците край с. Звъничево, водоемите край ВЕЦ „Алеко”, поречията на реките Марица и Тополница.

Представители на видовете голям корморан, сива и бяла чапла, зеленоглава патица, малък гмурец, лиска са наблюдавани във всички влажни зони. Изненада са двата големи водни бика в рибарниците край Звъничево (защитен вид, съгласно ЗБР и застрашен, според Червената книга на България). В рибарниците край с. Звъничево се наблюдава най-голяма численост и видово разнообразие на зимуващи водолюбиви птици – 103 лиски, 3 сиви чапли, 6 малки корморана, 120 жълтокраки чайки, 2 речни чайки, 3 големи гмуреца и 2 неми лебеда. Топлото време е пропъдило обичайната популация на зимуващите във водоемите неми лебеди – при ВЕЦ „Алеко” е забелязан само 1, а в рибарниците край Бошуля – 2. При обхождането на участъка – поречие на река Марица /от с. Три водици до гр. Пазарджик/ интересна находка е забелязаната белоока потапница (защитен вид, включен в Червената книга на България), нехарактерен за влажните зони на региона.

39-то среднозимно преброяване на водолюбивите птици януари 2015 г. се извърши в цяла Европа, под егидата на Wetlands International. То е част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие в Р България.

Коментари

Остави коментар