Институции Общество

Евстатиев се отчете работата на администрацията за периода 2011-2013 г.

Стрелча Отчет за дейността на общинска администрация направи в селата Свобода, Дюлево, Смилец и Блатница кметът на община Стрелча Иван Евстатиев. На жителите на селата е предоставена информация за бюджета на общината, за приоритетите на общинското ръководство и за проектите, по които се работи и които са подадени.

Кметският наместник на Дюлево Стефка Бончева акцентира върху свършеното в социалната сфера – вниманието към самотноживеещите хора, своевременното набавяне на дърва за огрев, както и поддържането на чистота. Евстатиев подчерта, че са факт и ремонтите в района на гробищния парк на селото. В централния парк е отремонтирана обществената тоалетна. Изграден е детски кът. „На 20.08. 2013 г. Общината спечели пореден проект пред Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ)   „Възстановяване на паркови пространства и градинки в с. Смилец, с. Дюлево, с. Свобода, с. Блатница – община Стрелча” на стойност 39 159 лв. Със средства ще бъде благоустроен паркът, районът на пощата и автоспирката в село Смилец. В село Дюлево ще бъде благоустроен районът на читалището, клуба и парка, обясни кметът Евстатиев.

„В с. Блатница ДФЗ е одобрил  най-много средства 13 221 лв. Те ще бъдат изразходвани за благоустрояване на района на читалището, сладкарницата и параклиса.”, съобщи кметският наместник Събо Кунчев. В Блатница е разработен проект за откриване на питейна вода и включването й във водоснабдителната мрежа – по този начин се решава проблемът с питейната вода в селото.

В село Свобода предстои да бъде реновиран паркът. Одобрената сума по проекта е  7 874 лв.”, каза Евстатиев. „В с. Свобода са изградени санитарни възли в общоселския клуб и кметството. Положени са тръби за отводняване при гробищния парк и е изкърпена улицата.”, акцентира в изказването си кметският наместник Димитър Македонски. „В Свобода стартира един от най-големите проекти „Реконструкция и подмяна на външен довеждащ водопровод и реконструкция и доизграждане на Помпена станция за водоснабдяване и Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Свобода” на стойност 2 807 862 лв.”, съобщи кметът Евстатиев. Кметският наместник обясни пред присъстващите, че по проект предстои да бъде създаден  културен  мобилен център, за което е подписан договор с ДФЗ.

„В с. Смилец е извършен Ремонт на основен изпускател и е възстановен преливника на язовир „Смилец – 2” в местността Корубата. Внесен е проект в МОСВ за „Рекултивация на замърсени терени при товарна гара Смилец”. Улица 15-та бе чакълирана’, подчерта кметският наместник Ангел Кукуванов.

Отчетите на всеки 6 месеца се правят по инициатива на кмета на община Стрелча Иван Евстатиев. Целта е хората да получат реална представа за работата на общинска администрация, както и да се запознаят с предстоящото.

Коментари

Остави коментар