България

Европарламентът ще гласува правото на отказ от ГМО

София

Във вторник ще бъде внесено за гласуване ново законодателство, което ще позволи на европейските държави да ограничат или забранят изцяло отглеждането на генно-модифицирани култури (ГМО) на тяхна територия, независимо дали това е позволено на европейско ниво.

Тези планове, вече неофициално договорени между ЕП и Съвета през декември, бяха първоначално обсъждани през 2010 година. Дискусията обаче попадна в задънена улица за близо 4 години заради неразбирателството между поддръжниците и противниците на ГМО в страните членки.

Новите правила ще позволят на държавите да забранят ГМО на база провежданата от тяхекологична политика, с аргументи различни от тези на научната оценка на рискана Европейския орган по безопасност на храните (EFSA).

Страните членки ще могат да забраняват ГМО културите и с основания като териториално и селищно устройство и социално-икономическо въздействие, избягвайки нежеланото присъствие на ГМО в други земеделски продукти и стопанства.

Забраните биха могли да включват и групи от ГМО, дефинирани по култура или характерен признак.

При всички случаи държавите членки трябва да гарантират, че генетично модифицираните култури не замърсяват други продукти и да обърнат специално внимание на избягването на трансграничното замърсяване на съседни страни.

Коментари

Остави коментар