Общество

EVN обяви с колко ще паднат сметките за ток

След решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) от днес цените на тока в мрежата на EVN България за битови клиенти са както следва:

  • Дневна тарифа 0,20492 лв. (с ДДС) / кВтч. Това е намаление с 0,44% спрямо досегашната цена от 0,20582 лв. (с ДДС)
  • Нощна тарифа 0, 11638 лв. (с ДДС) / кВтч. Това е намаление с 0,41% спрямо досегашната цена от 0,11686 лв. (с ДДС)

В цените са включени цените за енергия,  за пренос и достъп през електропреносна и електроразпределителна мрежи, както и цени за балансиране на енергийната система за снабдяване (0,00223 лв/kWh) и за разпределение (0,0001 лв/kWh), съгласно допустимите от КЕВР лимити.   

Съотнесено към месечната консумация на едно средно домакинство в Югоизточна България от 200 квтч. дневна енергия и 70 квтч. нощна енергия, стойността на месечната фактура на това домакинство ще се намали с 0.22 лв., с включен 20% ДДС, т.е. от 49.35 лв. на 49.13 лв.

Коментари