Общество

EVN напомня на Общините да следят електропотреблението в общинските имоти

Пазарджик За поредна година EVN България напомни на всички 91 общини на своята лицензионна територия в Югоизточна България, че месец декември се характеризира с традиционно повишена консумация на електроенергия. Тази тенденция става още по-изразена по време на коледните и новогодишни празнични и почивни дни. Това се отнася както за битовите клиенти, така и за консумацията на общинските обекти, където се поставят коледни украси с голям брой осветителни тела, организират се празнични прояви, коледни базари, фестивали, тържества, концерти и др.

 

В тази връзка EVN България информира с писма всички 91 общини на лицензионната територия на дружеството в Югоизточна България да обърнат внимание и да следят потреблението на електроенергия в различните общински имоти. Опитът от предишни сезони показва, че през зимния период се използват обекти с временно предназначение, в които е налице значително потребление на електроенергия. С тази информация EVN България цели отново да обърне внимание на общинските администрации, че допълнителното енергийно потребление в техни обекти ще се отрази в увеличение на количествата изразходвана електроенергия спрямо предишен период. Следейки своето потребление, общините могат да предприемат редица мерки, в случай че желаят да оптимизират разхода си за енергия като например да променят времето на ползване на една или друга светеща коледна и новогодишна украса или увеселителен атракцион.   
Като коректен партньор EVN България цели чрез предоставената своевременно информация да насочи вниманието на общините върху тяхната енергийна консумация и да ги улесни при управлението на разходите им за потребена електроенергия.

Всяка община се обслужва персонално от EVN България чрез лични обслужващи мениджъри, както и от Клиентски енергоцентрове по места.

Коментари