Общество

EVN и НЕК подписаха споразумителен протокол

EVN tabela
Написано от ПЗИНФО

На 13.02.2017 г. „EVN България Електроснабдяване“ ЕАД (EVN EC) и „Национална електрическа компания“ ЕАД (НЕК) подписаха споразумителен протокол, чрез който се съгласяват да погасят взаимни задължения чрез метода на прихващане съгласно Закона за задълженията и договорите. Протоколът цитира решение на  Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата, което определя решението на EVN EC да използва прихващане за погасяване на задължения като валидно. Задълженията са в резултат на прилагане на механизъм за компенсиране на разходи от изкупуването на енергия от ВЕИ между НЕК като „обществен доставчик“ и EVN EC като „краен снабдител“.

 

Протоколът потвърждава и становището на EVN EC, че характерът на въпросните отношения между EVN EC и НЕК е търговски, а не лицензионен. В тази връзка EVN EC приема, че с уреждането на отношенията и отпадане на претенции от страна на НЕК към на EVN EC отпада и основанието на КЕВР да продължи производството по отнемане на лицензията за дейността обществено снабдяване с електрическа енергия, издадена на дружеството./EVN/

Коментари