Общество

EVN е в готовност да организира отчитането при нови цени на електроенергията от 1 август

 

Както при всяка смяна на цени, всеки клиент, който желае може сам да отчете своя електромер

Предвид очакваното решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за нови цени на електроенергията от 1 август 2015 г. EVN България напомня, че всеки битов и малък стопански клиент на дружеството има възможност както при всяка промяна на цени досега, да отчете своя електромер към 1 август 2015 г. и да предостави данните в удобен за него EVN Офис. Самоотчитането няма задължителен характер, извършва се по желание и е само допълнителна възможност за клиентите. То не отменя осъществяването на регулярен месечен отчет от страна на дружеството.

Клиентите, които желаят да се възползват от тази възможност следва да попълнят показанията на електромерите си към 1 август 2015 г. в декларация, която се подава в удобен за клиента EVN Офис (декларацията се предоставя и попълва на място). При попълването ú е необходимо да бъдат посочени ИТН (измервателна точка номер) и клиентски номер. Тези номера фигурират във всяка една фактура за консумирана електроенергия. За по-голямо удобство клиентите следва да записват и телефон за обратна връзка с цел установяване на контакт с клиента в случай на грешно подадени данни.

При предоставяне на данните от самоотчета дружеството ще вземе предвид показанията и ще фактурира консумираната електроенергия до 31 юли 2015 г. включително по старите цени, а от 1 август 2015 г. – по новите тарифи, определени от КЕВР.

Предоставянето на декларациите в EVN Офисите е безплатно и ще се извършва в периода от 3 август (понеделник) до 5 август 2015 г. (сряда) включително. Работното време е от 08:00 ч. до 17:00 ч. Посещението в EVN Офис е необходимо с цел гарантиране достоверността на показанията както за дружеството, така и за клиентите.

За всички клиенти, които не са пожелали да отчетат сами електромерите си към 1 август 2015 г. ще важи следният принцип, който се прилага успешно от години при смяна на цени:
Количеството консумирана енергия по стари цени ще се изчислява като произведение на броя на дните от датата на отчитането през юли 2015 г. до 31 юли 2015 г. включително по средната дневна консумация на клиента за пълния отчетен период.
Количеството консумирана енергия по нови цени ще се изчислява като произведение на броя на дните от 1 август 2015 г. до датата на отчитане през август 2015 г. пак по същата средна дневна консумация за пълния отчетен период.

Общият брой на дните в отчетния период отговаря на нормалния месечен период на отчитане за всеки клиент, като се запазват регулярните срокове на отчитане.

Както при всяка смяна на цени, информацията за консумацията във фактурите ще бъде разделена на два отделни периода – потребление по стари цени до 31 юли 2015 г. включително и потребление по нови цени от 1 август 2015 г. Тези фактури предстои да се заплащат след 1 септември 2015 г.

Коментари