Общество

Енергийни специалисти от 8 страни се срещат в Пазарджик

Пазарджик Втора транснационална среща между партньорите по проект GeoSEE – ‘Иновативна употреба на геотермалните ресурси в Югоизточна Европа’ще се проведе в Пазарджик

Проектът стартира в началото на тази година и се финансира от европейска програма „Югоизточна Европа“ (www.southeast-europe.net), насочена към междурегионално сътрудничество в различни области. В него участват местни и регионални власти, научни звена и енергийни агенции от 8 европейски държави: България, Словения, Италия, Унгария, Румъния, Хърватска, Македония и Сърбия. Водещият партньор е енергийна агенция от Словения, а представител от българска страна е Регионална енергийна агенция – Пазарджик (РЕАП), в партньорство с Областна администрация – Пазарджик, която е асоцииран стратегически партньор в консорциума,

Втората среща между партньорите по проекта ще се проведе на 29 ноември(петък от 9,00 часа) 2013 г. в гр. Пазарджик, хотел „Хебър”, като домакини са българските партньори, а участие в нея ще вземат енергийни специалисти от горепосочените държави. На срещата ще бъдат докладвани постиженията до момента, а Водещия партньор ще представи програма за изпълнение на следващите конкретни задачи по проекта.

Пазарджишка област е известна със своя потенциал от геотермални ресурси, които все още биват ползвани предимно за балнеология и спа-туризъм и по-малко за източник на енергия. Проект GeoSEE разглежда именно спънките и възможностите за употреба на този вид възобновяем източник, като предлага иновативен подход при оползотворяването на геотермалните ресурси за енергийни нужди, а именно производство на топлинна и електрическа енергия чрез енергията на геотермалните води. От технологична гледна точка, GeoSEE има за цел да покаже, че геотермалните ресурси с температура под 150°C (наричани още геотермални ресурси с ниска енталпия), могат да бъдат използвани по иновативен и устойчив начин като се комбинират с друг вид възобновяем енергиен източник (ВЕИ) с цел осигуряване на отопление, охлаждане и/или производство на електричество. Такъв вид хибридна употреба би допринесла за по-мащабно оползотворяване на нискотемпературните геотермални флуиди, правейки ги икономически изгодни за употреба чрез намаляване на бизнес риска, подобряване пазара на този вид ВЕИ и привличане на частни инвеститори.

Коментари

Остави коментар