Институции

Екоексперти ще разясняват на бизнеса вредите от паленето на стари гуми

Пазарджик РИОСВ – Пазарджик започва разяснителна кампания относно вредите за човешкото здраве и околната среда от паленето на стари автомобилни гуми.

Днес и на 20 март директорът на екоинспекцията Костадин Гешев ще се срещне със собствениците на 29 пункта за смяна на гуми в Пазарджик, за да предложи начини за по-ефективно управление на този вид отпадък и потърси партньорство на бизнеса в процеса. Изискванията на Закона за управление на отпадъците при съхранение на автомобилни гуми и дейности с тях ще бъдат разяснени от експерти на РИОСВ. Ще бъдат раздадени плакати, отпечатани специално за кампанията, които обясняват вредите за човешкото здраве, поясняват какво отделят в атмосферата 100 запалени автомобилни гуми и какви са санкциите при констатиране на това нарушение.

Старите автомобилни гуми са най-голямата крупнотонажна продукция, съдържаща полимерни отпадъци, които не се разлагат в природата. Преработката (унищожаването) им е един от най-важните екологични проблеми на нашия век.

Коментари

Остави коментар