Политика

EK засилва борбата с финансирането на тероризма

Страсбург,  02 февруари 2016 г.

Европейската комисия представя план за действие с цел засилване на борбата с финансирането на тероризма

Неотдавнашните терористични нападения в Европейския съюз и извън него демонстрираха необходимостта от засилени и координирани европейски ответни действия за борба с тероризма. В Европейската програма за сигурност се посочват редица области, в които борбата с финансирането на тероризма следва да се засили.

 

Представеният днес мащабен план за действие е съсредоточен върху проследяване на терористи посредством движението на парични средства,  осуетяване на прехвърлянето на средства и други активи от тях и прекъсване на източниците на приходи за терористичните организации.

 Първият заместник-председател Франс Тимерманс заяви: „Трябва да прекъснем притока на ресурси, които терористите използват за извършване на бруталните си престъпления. Като разкриваме и пресичаме финансирането на терористичните мрежи, можем да ограничим възможностите им за придвижване, за закупуване на оръжие и експлозиви, за планиране на атаки и за разпространяване на омраза и страх онлайн. През следващите месеци Комисията ще актуализира и доразработи правилата и инструментите на ЕС посредством целенасочени мерки за справяне с възникващи заплахи и за подпомагане на националните органи да засилят борбата с финансирането на тероризма и да си сътрудничат в по-голяма степен при пълно зачитане на основните права. За да постигнем резултати срещу финансирането на тероризма и за да защитим сигурността на гражданите на ЕС, от огромно значение е да работим заедно.

Коментари