Институции

Домът за медико-социални грижи във Ветрен до седмица затваря врати за изоставените бебета

Пазарджик, Ветрен С настаняването в приемно семейство и на последното дете от ДМСГД – Ветрен на 27 февруари, в област Пазарджик се закрива последната специализирана институция за деца.

Благодарение усилията на екипите по приемна грижа, за всяко едно от децата е определено подходящо приемно семейство. Особеното в случая е, че децата от Дома във Ветрен са със специални здравни потребности, а до момента в областта не е имало приемни семейства, които да поемат грижите за тях.

„Мога да определя като сериозен пробив и като поредната победа за процеса на деинституционализацията факта, че екипите на трите общини (Панагюрище, Велинград и Ракитово) успяха да се справят с това предизвикателство“, казва директорът на РДСП Пазарджик Цветелина Арапова.

Област Пазарджик е една от пилотните 8 области в страната, която от 2012 година изпълнява, чрез община Пазарджик, проект „Посока: семейство” на Министерството на здравеопазването за преструктуриране на ДМСГД – Пазарджик.

В момента в Дома във Ветрен се полагат грижи само за 9 деца по медицински показатели, нуждаещи се от постоянни здравни грижи. Капацитетът на новата резидентната услуга за деца нуждаещи се от постоянна медицинска грижа, която ще се предлага на мястото на закрития дом е за 8 места, от тях 2 за заместваща грижа. През 2014 година в област Пазарджик няма настанени здрави деца в специализираната институция.

Преустановено е настаняването на здрави деца и във втория дом за бебета във Ветрен, втората специализирана институция за деца от 0 до 3 години в област Пазарджик. Последното настанено здраво бебе в дом е на 31.08.2013 г.. С общи усилия е предотвратено институционализрането на 89 деца на ниво родилен дом. 62 от тях се отглеждат в биологичната си семейна среда. За 2014 година от 27-те настанени в приемни семейства, осиновените деца от приемни семейства са 33, с 6 повече от настанените извън семейството. За първи път от създаването на Съвета по осиновяване към РДСП – Пазарджик, през 2003-та година, осиновените деца и децата останали в семействата си са повече от изоставените. За сравнение през 2013 година в двете специализирани институции са били настанени 35 новородени.

В изпълнение на дейностите по проект „Детство за всички” на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/, към 31.12.2014 г., на територията на област Пазарджик са разкрити и действат пет от общо осем изградени Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания или без увреждания.

Коментари

Остави коментар