Институции

До „Св.Контстантин“ само през Батак, бедствено положение в Пещера заради свлачищата

Пещера

Във връзка с образувалите се свлачища на територията на Пещера, при които е засегнат пътя по направление Пещера – летовище „Св. Константин“ и пътят от с. Дебращица – хижа Добра вода кметът на Пещера обяви частично бедствено положение. С негова заповед е въведен в изпълнение Общинският план за защита при бедствия за извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи и ликвидиране на последиците от образувалите се свлачища. Най-неотложните действия ще бъдат извършени от общинското предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“.

В момента до летовището, където има около 1200 вили и постоянно живеещи хора, има само един път и той е през град Батак и около едноименния язовир. 

Коментари

Остави коментар