България

До неделя броят зимуващите в областта водолюбиви птици

Пазарджик В периода 16-18 януари 2015г. в цяла Европа ще се проведе 39-то ежегодно среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици.

За целта на територията на страната ще бъдат посетени от експерти и доброволци над 200 водоема – реки, езера, язовири и Черноморското крайбрежие – важни местообитания на водолюбивите птици.

Най-значимите влажни зони в област Пазарджик са: язовир „Тополница”, рибарниците край село Звъничево, река Марица. По поречието й, във водоемите, разположени в близост и северно от реката, язовир „Тополница” и в някои микроязовири ще бъдат преброени зимуващите там водолюбиви птици.

На територията на област Пазарджик в преброяването ще участват експерти и специалисти от направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони” на РИОСВ и екипи на ФПС „Зелени Балкани” и Българско дружество за защита на птиците.

Резултатите ще установят разпространението, промените в числеността и състоянието на влажните зони, където се срещат и заплахите за зимуващите птичи популации у нас.Анализът на данните от преброяването ще определи приоритетните действия за опазване на видовете и местата за зимуване.

Инициативата се осъществява от 1967г. Тя следи миграционните процеси при птиците, които са знак за промените в климата на нашата планета.

РИОСВ

Коментари

Остави коментар