Общество

Дискусия „Парите на Европейския съюз — бюджетът за следващите 7 години“ в София

Дискусия „Парите на Европейския съюз — бюджетът за следващите 7 години“ ще се проведе на 14 декември от 11.00 ч. в сградата на Европейските институции в София.

Организатор на събитието е Европейския парламент в София. Ще бъдат дискутирани Многогодишната финансова рамка за периода 2014-2020 г. и бюджетът на ЕС за предстоящата 2014 г.

Сред поканените за участие са български евродепутати, представители на държавните институции, социалните партньори, неправителствения сектор, граждани. Събитието ще бъде излъчвано онлайн и всички зрители ще могат да задават въпроси на участниците чрез Twitter @EP_Bulgaria с хаштаг #EUMoneyBG. Предварителната регистрация на europarl.bg е задължителна за участие.

Дискусията е в рамките на информационната кампания за европейските избори през 2014 година.

МФР 2014—2020

МФР посочва годишни тавани на плащанията на различните политики за многогодишен финансов период. Годишните бюджети на Европейския съюз се приемат въз основа на МФР.

МФР за периода 2014—2020 г., одобрена от ЕП, възлиза на 960 милиарда евро за поети задължения и 908 милиарда евро за плащания (при цени от 2011 г.).

Основна цел на МФР 2014—2020 г.  е да се избегне повтарящият се недостиг при плащанията, който затруднява Европейската комисия в изпълнението на нейните правни и финансови задължения през последните години. В тази връзка, държавите членки се споразумяха да се добавят още 3,9 милиарда евро към бюджета за 2013 година.

Основно място заемат различните и програми на ЕС за заетост и образование при младежите, като акцент се поставя и върху създаването на „Младежка гаранция“ в размер на 6 милиарда евро.

Бюджет 2014 г.

Бюджетът за 2014 г. е резултат от споразумение между Европейския парламент и  Съвета. Неговият  общ размер е  135,5 милиарда евро, като са добавени 500 милиона евро за плащания. Размерът на ангажиментите възлиза на 142,6 милиарда евро, в съответствие с предложението на Комисията по бюджетите.

За първи път бюджетът е по-нисък от този за предходната година с почти с 6%. Въпреки строгите икономии, повече средства са предвидени за политиките за растеж, научни изследвания, образование и иновации,  хуманитарна помощ в Близкия изток  и компенсиране жертвите на катастрофалните наводнения и сушапрез 2013 година.

Коментари

Остави коментар