Институции

Директор на училище от Свиленград потърси Бойка Маринска за съдействие в Пещера, ромска организация иска промени в Закона във връзка със събарянето на незаконни имоти

Пещера

Директор на Помощно училище от Свиленград посети приемния ден на народния представител Бойка Маринска в град Пещера. „Идвам, защото никой не говори с нас във връзка с протестите ни срещу проекта на закон за образованието”, сподели директорът и изрази притеснението си, че ако бъдат закрити помощните училища в България и същите се преобразуват в центрове от социален тип, губещи ще бъдат както децата, така и техните родители.

В момента действащите на територията на страната са 48 помощни училища, а децата, които се обучават там са хиляди. Една голяма част от тях, по думите на директорката, не могат да бъдат интегрирани в масовите училища, заради различните степени на увреждане. Народният представител Бойка Маринска сподели, че са „сближени позициите с вносителите на Закона, относно бъдещето на Ресурсните центрове. Реформаторски блок, заедно с ГЕРБ, ще предложим промени в текстовете, които касаят Ресурсните центрове в цялата страна”. „Очакваме консенсус и по въпроса за Помощните училища”, допълни още Маринска.

Да бъдат инициирани законодателни промени в Закона за устройство на територията с цел опростяване на процедурите за узаконяване на незаконни постройки, както и осигуряване на подслон за тези, които са останали без жилище, в резултат на събаряне на незаконни имоти. За това потърси съдействие от народния представител Бойка Маринска, представител на ромска неправителствена организация. По думите му  14-дневният срок от издаването на заповедта за събаряне на постройката е твърде кратък, няма време за реакция и реално хората остават на улицата. Бе коментиран и процесът на узаконяване на имотите и желанието за това от страна на много  семейства от ромския етнос. В момента срокът за узаконяване е до 1 година. Предложението, което бе дискутирано бе, е този срок да бъде удължен между 2 и 3 години.  

На приемната бе поставен въпрос, свързан с предложението на здравния министър за промени в Закона за здравеопазването, касаещи внасянето на здравни осигуровки. Стана ясно, че недоволството е не само сред ромската общност в града. Представители на общността поискаха съдействие от Бойка Маринска за среща с министър Москов.

След приемния ден народният представител Бойка Маринска проведе  среща с кмета на Община Пещера. Георги Козарев, който като член на Сдружението на българските общини,  е поел ангажимент  да се направи предложение, на базата на което Реформаторски блок да предприеме стъпки за законодателни промени в Закона за устройство на територията.

Коментари

Остави коментар