Институции

Да сведем до нула! Победи СПИН със знание!

Пазарджик

В СОУ „Георги Брегов” отбелязаха 1 декември- Световния ден за борба със СПИН.

Събитието бе проведено по инициатива на акушерките от Алианс на българските акушерки Невена Цветанова и Пламена Гюрова.

В срещата взеха участие деца от различни класове от горния курс на СОУ „Георги Брегов”. На поканата се отзоваха и представители на Регионалната здравна инспекция, Областната дирекция на МВР, Центъра за превенция и информация за наркотичните вещества и Местната комисия за борба с противообществените прояви. Срещата протече по скоро под формата на  беседа-дискусия и всеки от участващите имаше възможността да се изкаже или да зададе своите въпроси. Целта на организаторките е повишаване на сексуалната култура у подрастващите, както и запознаването им с рисковете от заразяване с полово предавани болести и най-вече със СПИН. Младежите получиха напътствия как да се грижат сами за здравето си, информация за най-рисковите групи уязвими от това коварно заболяване и дори указания за правилно използване на презервативи.

Идеята на акушерките Невена Цветанова и Пламена Гюрова е да обхванат колкото се може повече учебни заведения, включително и специализираните възпитателни училища интернати на територията на региона. В проекта ще се включат и представители на държавни и общински институции имащи отношение по проблемите на младите хора.

Организаторките изказват специални благодарности на директора на училище СОУ „Георги Брегов” г-жа Добринка Райкова за възможността да проведат срещата, както и за подкрепата от страна на ръководството на РЗИ-Пазарджик в лицето на д-р Фани Петрова.

    

Коментари

Остави коментар