Култура

Читалищни дейци на среща в областна администрация

Пазарджик

На провелата се днес среща в областна администрация Пазарджик, присъстваха  по трима представители на читалища от всички общини на областта.Председателят на Съюза на народните читалища, Николай Дойнов-редседател на Съюза на народните читалища  запозна присъстващите секретари и председатели на читалища от областта с новите нормативни документи приети след 33 –тия конгрес на Съюза провел се през 2014г.

 Съгласно действащия, вече нов устав, на срещата беше избрано и ново ръководство на  Областен читалищен съвет Пазарджик. За председател бе избрана Соня Консулова – секретар на НЧ „Отец Паисий” с. Величково, за секретар – Сергей Шербетов – член на читалищното настоятелство на НЧ „Христо Ботев” гр. Пазарджик и за касиер Веска Минова – секретар на НЧ „Христо Ботев” гр. Пазарджик.

Зам. областният управител Гинче Караминова благодари на г-н Дойнов за провеждането на срещата и декларира подкрепата на Областния съвет по култура към дейността и инициативите на всички читалища от региона.

Във връзка с отбелязване на 160 години читалищна дейност в България, през 2016г., Николай Дойнов призова читалищата да работят активно за възстановяване на школите към читалищата, възраждане и популяризиране на групите за автентичен фолклор. Събитията по повод тази годишнина ще бъдат организирани и отбелязвани под патронажа на Президента на РБългария.

Предстоят промени в Закона за народните читалища и Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които ще дадат повече възможности на народните читалища като организации да разработват и участват в проекти с европейско финансиране.

 Николай Дойнов информира участниците в срещата, че през месеците март и април, Ансамбъл  „Филип Кутев” има желание да изнесе концерти в читалищата в област Пазарджик. Представители на читалища от общините Велинград, Пещера и Брацигово заявиха желанието си да бъдат домакини на ансамбъла още на срещата.

Коментари

Остави коментар