Общество

Чистим Европа на 14 май

В рамките на Европейската седмица за намаляване на отпадъците, която се провежда до 24 ноември, ще бъдат предложени нови начини за популяризиране на намаляването на отпадъците, повторното използване на продукти и рециклирането на материали. Целта е да се разработят и изпробват инструменти за комуникация, насочени към администрации и асоциации, предприятия, училища и отделни граждани. Кулминацията на дейностите ще бъде по време на тематичните дни, посветени на предотвратяването на отпадъците. Тази година акцентът ще е върху повторното използване — ще бъдат организирани местни прояви като пазари на стоки втора употреба, ремонтни работилници и партита за размяна на вещи.

На 10 май 2014 г. и в дните преди и след тази дата ще се проведе Европейски ден за почистване, който е свързан с ЕСНО. С призива „Да изчистим Европа!“ ще бъдат потърсени доброволци, които да изчистят отпадъците в своите квартали и по плажовете. Целта е не само да се почистят отпадъците, но и да се предизвика дебат за тях и начина, по който ги управляваме.

На всеки европейски гражданин се падат средно 500 кг битови отпадъци на година, но това количество варира между малко над 300 кг в някои страни от ЕС до над 700 кг в други страни. Средно половината от тези отпадъци се рециклират, но между държавите членки съществуват огромни различия. В някои страни отпадъците вече не се депонират и равнището на рециклиране достига 70 %, докато в други се рециклира много малко и над 90 % от битовите отпадъци се депонират. Потребителите и домакинствата играят жизненоважна роля за намаляване на отпадъците чрез повторното им използване и сортиране и чрез своите пазарни навици.  

Коментари

Остави коментар