България

Четири общини с повече пари за екология

Пазарджик 66 970 лева са постъпили в бюджетите на 4 общини в региона след наложени санкции от РИОСВ – Пазарджик през 2014г. Санкциите са за констатирани замърсявания на водни обекти и атмосферния въздух от производствени предприятия, извършващи дейност на територията на тези общини.

Това са 80% от събраните суми от наложените имуществени санкции, които съгласно Закона за опазване на околната среда се превеждат в бюджета на общината, на чиято територия се намира обектът-замърсител.

От събраните средства община Панагюрище е получила 38 640 лева, община Пазарджик 23 825 лева, община Пещера 3 662 лева и община Белово 842 лева. Сумите трябва да бъдат изразходвани от администрациите по места за реализацията на екологични проекти и дейности за опазване и възстановяване на околната среда.

РИОСВ Пазарджик

Коментари

Остави коментар