Общество

Четири кандидати за енергийно обновяване очакват оценка

Пазарджик Три облекчения са в сила по проект „Енергийно обновяване на българските домове”, съобщиха от Областен информационен център (ОИЦ) Пазарджик. От 28 октомври са изменени условията по проекта, като собствениците на стопански обекти вече ще получават безвъзмездна помощ в размер на 75% за обновяването на притежавания от тях дял от общите части и ще заплащат 100% само от разходите за дограма в притежавания от тях самостоятелен обект. Също така е намален размерът на първата вноска, която собствениците осигуряват след подписване на споразумение за финансова помощ и вместо досегашните 30% вече ще осигуряват 15% след подписване на споразумение, а остатъка след избора на изпълнител за СМР. Гратисният период на кредитите, отпускани от Фонда за жилищно обновяване на собствениците на жилища или на Сдруженията на собствениците, се увеличава от 6 на 12 месеца.

Досега в Пазарджик са подадени 10 заявления за интерес и подкрепа (ЗИП) по проекта. 7 са одобрени, в това число 2 сформирани сдружения на собствениците. 1 е получило отказ след представяне на индикативния бюджет. Оценка от МРР очакват две заявления. В Панагюрище подадените ЗИП са 4. одобрени са 2, от които едно е на втори етап – заявление за финансова помощ. Две чакат оценка от МРР. Във Велинград е подадени 1 ЗИП, по което още няма отговор.

Коментари

Остави коментар