Институции

Четири акта на РЗИ след проверки на плувни басейни

Пазарджик 77 проверки по текущ контрол на плувни басейни са извършени от РЗИ Пазарджик. В инспекцията са регистрирани общо 88 плувни басейна, 7 от които новорегистрирани. Само в курортния Велинград басейните са 47.

При извършените досега проверки се проследява основно документацията на спасителите, преглед на оборудването на спасителния пост, протоколи от извършен микробиологичен и химичен анализ на водата, документ за регистрация на обекта и документ от фирма, извършваща ДДД профилактика и обеззаразяване на тревните площи.

Във връзка със започването на активния сезон собствениците на басейните извършват микробиологични и химични анализина водата. Към момента в лабораториите на РЗИ Пазарджик по заявка на клиенти са изработени проби по микробиологични показатели от 24 закрити и 43 открити басейна. От тях 8 са нестандартни. По химични показатели са изработени общо 33 проби, от които няма нестандартни.

По държавен здравен контрол са извършени химични анализи на проби води от 13 закрити и 6 откритибасейна, както и микробиологични анализи на проби води от 23 закрити и 13 открити басейна. Несъответстващи на нормативните изисквания по микробиологични показатели са 4 бр. проби. Издадени са предписания за предприемане на спешни хигиенни мерки, съставени и връчени са 4 акта. След предприемане на коригиращи действия от страна на собствениците на басейни, се извършва повторно пробонабиране на води за лабораторен анализ.

Коментари

Остави коментар