Общество

Бюджетът на Пазарджик – на обществено обсъждане

Пазарджик Обществено обсъждане на проекта на бюджет за 2014 г. се провежда днес в Пазарджик.

Основните приоритети при съставянето на бюджета на община Пазарджик за 2014 г., които кметът Тодор Попов обяви са:

– повишаване ефективността от публичните разходи;

– увеличаване обхвата и подобряване качеството на предоставяните от общината публични услуги;

– продължаване на усилията зауспешно усвояване на средствата от Европейските фондове и програми;

– реконструкции, основен и текущ ремонт на улици, булеварди и второстепенна улична мрежа, с цел подобряване на транспортния трафик.

– подобряване материално-техническата база и условията за обучение в общинските училища и детски градини;

– поддържане чистотата, уличното осветление и озеленяването на града

Общата рамка на Бюджет 2014 г. е 56 501 005 лв., в т.ч.:

– бюджет за държавни дейности                               33 158 917 лв.

– бюджет за дофинансиране на държавни дейности            1 100 000 лв.

– бюджет за местни дейности                                              22 242 088 лв.

Коментари

Остави коментар