Институции Общество

Бюджетът на община Белово – под 5 милиона лева

Белово Малко под 5 милиона ще е бюджетът на община Белово през следващата година. Предложената обща финансова рамка е в размер на 4 928 791 лева. Като 2 030 000 лв. са собствените бюджетни приходи, 2 265 107 лв. – субсидията за държавните дейности, 535 300 лв. – изравнителната субсидия и 154 400 лв.

От разходите в бюджета 1 638 116 лв. са предвидени за комунално-битови дейности, 1 638 116 лв. – за образование, 74 442 лв. – за здравеопазване, 320 520 лв. – за социални дейности, 179 600 лв. – за култура и спорт, 324 400 лв. – за икономически дейности и 85 516 лв. за отбрана и сигурност.
Новото в предложението за бюджета през 2014 година е откриването на дейност „Детска млечна кухня“ в община Белово. Също така са предвидени повече средства за информационни материали, публичност и реклама.

Коментари

Остави коментар