България

Бойка Маринска: Има шест въпроса, на които Стратегия за висшето образование не отговаря

Очаквам министърът на образованието и неговият екип да отговорят на работните въпроси, които задавам. Знам добре, че Стратегията не е продукт на настоящия екип на Образователното министерство, но фактът, че не е изтеглена, означава, че екипът на Министерството стои зад нея. Съзнавам също, че отговорите на въпросите, които задавам, ще пуснат „пчелите от кошера“, но, ако не го направим и ги оставим там, мед няма да има.

Това подчерта в изказването си в парламента Бойка Маринска, народен представител от Реформаторския блок (ДБГ), председател на Парламентарната комисия по жалбите и член на образователната комисия в 43-то Народно събрание, относно предложената за приемане Стратегия за развитие на висшето образование 2014-2020 г.

Бойка Маринска добави, че шестте формулирани от РБ въпроса, ще определят дали Стратегията е реформаторска, или се стреми да запази статуквото. В предложената Стратегия за висшето образование, по думите й, има редица слабости, сред които са, че не отговаря на въпроси за управлението и финансирането на висшите училища. Маринска посочи още, че ако документът има претенцията за реформиране на висшето образование, трябва много по-детайлно да описва моделите на управление и финансиране на ВУЗ и да установява по-категоричен контрол върху бюджетните средства.

Според Маринска проектът не решава важни въпроси като например таксите за обучение и индикативната стойност на разходите към края на срока на Стратегията.

Бойка Маринска очерта шестте въпроса, на които Стратегията не отговаря, така:

– Предвижда ли се да се запази моделът на споделено финансиране на висшето образование и какво ще бъде съотношението между таксите, заплащани от студентите, и диференцираните нормативи за издръжка на обучението по различните професионални направления?

– Ще се запази ли платеното обучение и докога? (То беше въведено като временна и антикризисна мярка.)

– Към какъв дял от БВП на разходите за висше образование към  края на изпълнението на стратегията се стреми? (Финансирането на науката например, според Стратегията, има индикативна цел от 1,5% от БВП.)

– Ще има ли разлика във финансирането на различните видове училища: многопрофилни университети, специализирани висши училища, изследователски университети и ако да – как?

– Какви са конкретните намерения за реформиране на начина на управление на висшите училища – съотношение и компетентност на Общо събрание, ректор, академичен състав, Съвет на настоятелите? Как ще се осигури взаимен контрол между тези органи, както и защита на обществения интерес от страна на държавата в лицето на Министерството на образованието и Министерството на финансите?

– В какви срокове настоящият екип на Министерството ще предложи необходимите законодателни промени?

Маринска посочи също, че евнесла питане в деловодството на Парламентапреди влизането на Стратегията в дневния ред, където е отправила аналогични въпроси, и няма намерение да го оттегля.

Коментари

Остави коментар