Институции

Близо 100 детектора 6 месеца ще измерват концентрацията на радон в жилища в региона

Пазарджик В десет общини в областта се поставят детектори, които ще измерват концентрацията на радон в сгради. Националното проучване за нивата на радон в сгради започна през март. То е част от Национална програма за намаляване въздействието на концентрацията на радон върху здравето на българското население 2013-2017 г.

От РЗИ – Пазарджик разясняват, че радонът е естествен радиоактивен газ, безцветен, без мирис и вкус. Образува се непрекъснато при радиоактивното разпадане на уран в почвата и скалите. Придвижва се на големи разстояния в почвата, достига до повърхностните земни слоеве и въздуха и прониква в жилищата. Основният път за въздействието му е чрез вдишване. Радонът е втората след тютюнопушенето причина за рак на белия дроб. Рискът може да бъде намален чрез измерване на концентрацията му и предприемане на необходимите действия, в случай че се регистрират високи нива. Единственият начин да се разбере каква е концентрацията на радон в жилището е измерването му с детектори. За националното проучване се използват пасивни детектори за дългосрочно (6 месеца) измерване.

На територията на област Пазарджик ще се поставят общо 98 детектора в общините Пазарджик, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември и Стрелча. Жилищата в градовете и селата се избират произволно.

Коментари

Остави коментар