Общество

Без такса за устна справка в кадастъра

София Правителството отмени таксата от 2 лв., събирана за извършване на устна справка за един имот по кадастралната карта или кадастралния регистър.

С промени в Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители, кабинетът премахна още две от съществуващите в момента такси и намали трета. Измененията ще намалят правените от гражданите и организациите разходи за извършване на справки и получаване на услуги по Закона за кадастъра и имотния регистър.

Коментари

Остави коментар