Институции

Без риболов до края на май

София

До края на месеца, със заповед на министъра земеделието и храните Десислава Танева, е в сила забрана за риболов. За любителите през този период съществуват изключения за риболов.

Това за област Пазарджик са:

– баластриера при с. Лозен;

– баластриера при с. Динката;

– „Дупките”, с. Говедаре;

– „Малък гьол”, с. Звъничево;

– студен канал на р. Марица, с. Синитево;

– студен канал при „Фазанарията”;

– канал „Кривата вада”;

– канала до пречиствателната станция

Спазването на заповедта се контролира от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

Коментари

Остави коментар