Общество

Без „Работодател на годината“ в пазарджишко

София Отличия на 28 работодатели връчиха министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов, заместник министърът Росица Янкова и изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Асен Ангелов на десетата официална церемония „Работодател на годината -2013”.

Работодатели от цялата страна са класирани в 9 категории.Нито един работодател от пазарджишка област не намери място сред наградените,става ясно от информацията на Агенцията по заетостта. Вижте всички отличени:

Категория I: „Работодател, обявил най-много работни места на първичния пазар на труда и наел на тях кандидати, насочени от бюрото по труда”

1 място: „Албена” АД – Курортен комплекс „Албена”, град Варна

2 място: „Дюни” АД, община Созопол

3 място: „Сокотаб” ЕООД, село Радиново, община Марица

КатегорияII: „Работодател, разкрил най-много работни места в общини с висока безработица (с равнище над 15% средномесечно) на първичен пазар и по програми и мерки за заетост и обучение и наел на тях кандидати, насочени от бюрото по труда”

1 място: „Палиррия България” ЕАД, град Нова Загора

2 място: „Калея-2010” ООД, село Прохлада, община Дулово

3 място: „Агротайм” ООД, град Исперих

КатегорияIII: „Община, разкрила най-много работни места и наела на тях безработни лица, чрез което е оказала най-голямо влияние за намаляване равнището на безработица”

1 място: Община Самоков

2 място: Община Нови пазар

3 място: Община Търговище

КатегорияIV: „Работодател, наел на работа най-много младежи до 29 години”

1място: Конфедерация на труда „Подкрепа”

2 място: „Се Борднетце-България” ЕООД, гр. Карнобат

3 място: „Граммер” АД, село Трудовец, община Ботевград

КатегорияV: „Работодател, осигурил заетост след изтичане срока на договора по програми и мерки за заетост и обучение и по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

1 място:  „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, област Враца

2 място:  „Бове-груп” ООД, град  Перник

3 място:  „Спарки Елтос” ЕАД, град Ловеч

КатегорияVI: „Работодател, наел безработни лица от уязвимите групи на пазара на труда и осигурил подходящи условия за работа”

1 място:  „ПСТ” Плевен ЕООД, град Плевен

2 място:  „Ламкор2” ООД, град Благоевград

3 място: „Краси2000” ЕООД, град Стара Загора

КатегорияVII: „Работодател, осигурил заетост на безработни лица на „бели” и „зелени” работни места 

1 място: Конфедерация на независимите синдикати в България

2 място: „Благоустрояване” ЕООД, град Габрово

3 място: „Биострой” ЕООД, град Благоевград

КатегорияVIII: „Работодател, получил най-висока оценка по схеми за подбор на проектни предложения на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за2013 г.”

1 място: „ЕНЕРГОРЕМОНТ-КОЗЛОДУЙ” ЕООД, град Козлодуй

2 място: „ГРАНД РОЯЛ ТУР” ЕООД, град Варна

3 място: „Т.И.Л.АУТО” ЕООД, град Варна и        

3 място: „САВИМЕКС” ЕООД, град Добрич

КатегорияIX: „Работодател с най-голям принос към създаването на работна среда, която стимулира и подпомага професионалното развитие на заетите в предприятието лица посредством прилагането на финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” мерки”

1 място: „Неохим” АД, град Димитровград

2 място: „НЕМЕЧЕК” ООД, град София

3 място: „Монбат” АД, град Монтана

Отличени за цялостна дейност през2013 г. са Дирекция регионална служба по заетостта и бюра по труда.

 ДРСЗ за най-добра реализация на цялостната дейност през 2013 г.

1 място: Дирекция регионална служба по заетостта – Бургас

2 място:  Дирекция регионална служба по заетостта – Варна

3 място:  Дирекция регионална служба по заетостта – Благоевград

ДБТ за най-добра реализация на цялостната дейност през 2013 г.

Категория „Областно ДБТ”

1 място: ДБТ Монтана

2 място: ДБТ Кърджали

3 място: ДБТ Разград

Категория „Средно ДБТ”

1 място: ДБТ Нова Загора

2 място: ДБТ Бяла

3 място:  ДБТ Лом

Категория „Малко ДБТ”

1 място: ДБТ Козлодуй

2 място: ДБТ Нови Пазар

3 място:  ДБТ Златоград

Коментари

Остави коментар