Институции Общество

Без пешеходен мост от Зоната на здравето до Острова – ще се обновяват „Писковец”, междублокови пространства и читалище

Пазарджик Предстои Община Пазарджик да внесе искане за изменение по проект „Осигуряване на проектна готовност за устойчиво, интегрирано градско развитие на град Пазарджик”, съобщи кметът Тодор Попов.

Общината ще изработи флаери на всички обекти, включващи основните точки за проектиране, които ще бъдат представени до домакинствата в районите, в които попадат. Гражданите ще имат възможност да дадат препоръки, предложения и допълнения. В обособена позиция №3 са включени 2 обекта:

 Обновяване на парк в Зоната на здравето на ул. „Д-р Никола Ламбрев”, кв. Моста Марица;

– Обновяване на градска жизнена среда в Зоната на здравето и изграждане на пешеходен мост (между Зоната на здравето и парк Острова) на ул. „Д-р Никола Ламбрев”.

Поради взето решение на Общински съвет за приватизация на „Зоната на здравето”, предложението на Община Пазарджик включва да се запази първият обект, който ще бъде възложен на избрания вече изпълнител, а вторият обект да бъде заменен със следните нови обекти:

– Обновяване на парк „Писковец”;

Обновяване на междублокови пространства в кв. „Изток”, кв. 26 , ул. „Пловдивска”;

– Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Читалище „Никола Вапцаров”.

Ще бъде проведена нова обществена поръчка с три обособени позиции, които ще включват гореописаните обекти.

Коментари

Остави коментар