Институции

Беседи за агресията в училище най-предпочитана тема от училищните ръководства, показа проект

Пазарджик Ако вие сте млади хора: Желаете по-успешно да общувате с връстниците си; Преживявате различни форми на насилие; Живеете в дискомфорт с чувствата си; Имате проблеми в къщи и училище – ПОТЪРСЕТЕ НИ!!! В рамките на една година Сдружение „Заедно в Европа” реализира Проект „Консултативен център за Психо-социална превенция и укрепване на психичното здраве на деца в риск”. Проектът е финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Ръководителят на проекта Адриана Иванова и психологът Магдалена Банчева представиха постигнатите резултати от проекта. Те напомниха реализираните от старта му дейности – разработване и прилагане на психо-социална програма от услуги за подобряване на психичното здраве на деца и юноши в риск; изграждане на кабинет за консултации на ул. „Пейо Яворов” 2 (предоставен от Община Пазарджик); Поддържане на Гореща телефонна линия за деца и юноши в риск и Интернет форум; провеждане на над 60 дискусии с ученици по въпроси, касаещи психичното здраве, поставяне на начало от мрежа от партньорства между институциите и НПО на територията на област Пазарджик с цел оказване на навременна помощ на деца в риск. Година след старта на проекта Адриана Иванова информира, че през Консултативния кабинет са преминали над 170 лица – деца и родители и предоставени са 239 консултации. Имахме желание на всеки случай да се отделят средно по 4 консултации, но, явно хората смятат, че една или две са им достатъчни и проблемът е туширан, коментира Иванова. На горещата телефонна линия са се обадили около 120 души. Разкрит е интернет-форум, който се е превърнал във фейсбук страница. Голям интерес там са предизвикали постваните материали, свързани с възпитанието на децата и отношението им с родителите. Имало е и конкретни запитвания с конкретни проблеми. Успоредно с това са посетени над 60 дискусии в различни училища, като са обхванати над 1800 ученици. Темите са били ХИВ/СПИН, Превенция на наркотиците и Полово предаваните болести. Това, което ни направи впечатление, когато предлагахме темите пред училищните ръководства беше, че голяма част са се спрели на беседа, свързана с проблемите с агресията в училище, каза още Иванова. В последните няколко години проблемът в училищата излиза на повърхността, добави още тя. Такива беседи е имало с ученици от 4 до 12 клас. Последвали са и покани за беседи и по останалите теми.

Направихме проучване за НПО в област Пазарджик, които работят с деца, каза още Адриана Иванова. Екипът е влязъл в контакт с над 100 организации. Направи ни впечатление, че част от организациите или не са започвали дейност, или са имали епизодична такава. Имало е и такива, които са се пренасочили към възрастни. Активно работещите НПО са тези, които предоставят социални услуги от държавно-делегирани дейности, основно в община Пазарджик. Като цяло организации, които работят традиционно с деца, не може да се каже, че има. Работят тези, които се ръководят от самата Община. Изготвено ръководство с работещите и е разпространено на заинтересованите страни.

Клиничният психолог Магдалена Банчева обобщи, че най-честите въпроси на горещия телефон са били основно от родители, свързани с видовете наркотици и, напр. как да познаят дали детето им е пушило марихуана или е взело амфетамини. Някои са се отзовавали на поканата да отидат в кабинета, за да бъдат запознати по-обстойно. Често е поставян и въпросът за агресията в училищата. При беседите в училищата учениците са имали възможност да се запознаят и с видеолектории с последствията от употребата на наркотици. Банчева сподели впечатлението, че децата са добре запознати с видовете наркотици, но не и с уврежданията, които са последствие от тях, напр че една марихуана може да доведе до шизофрения и биполярно разстройство

В заключение Адриана Иванова каза, че горещата телефонна линия ще продължи да съществува, а екипът ще доразвива дейностите и ще предоставя услугите.

Коментари

Остави коментар