България

Български и румънски евродепутати заедно срещу мониторинга на ЕК

Евродепутатите от България и Румъния се обявиха твърдо за отпадането на Механизма за сътрудничество и проверка, т. нар. „мониторинг“, на България и Румъния по време на заседание на Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент. Организатор на дискусията бе бившия министър на правосъдието и настоящ евродепутат Моника Маковей, а темата за обсъждане бе изпълнението на условията по Механизма.

Присъстващи бяха Катрин Дей, генералният секретар на Европейската комисия, бившият министър на правосъдието Зинаида Златанова, зам.-министърът на правосъдието Вергиния Мичева-Русева, представители на неправителствения сектор и български и румънски евродепутати.

„Мониторингът вече не дава положителен резултат а годишните доклади за напредъка в двете страни все по-малко интересуват гражданите. Нуждаем се от общоевропейско законодателство за борба с корупцията и организираната престъпност. Това са проблеми, които, за съжаление, се срещат в повечето от държавите членки в ЕС. Самата природа на организираната престъпност е трансгранична и борбата с нея не може да се води само в една или две държави. С бързи темпове Европейската комисия трябва да прекрати Механизма и да предложи общоевропейско законодателство за борба с корупцията и организираната престъпност. Днешната дискусия показа, че мониторинга се използва за политически битки между партиите в България и Румъния, а не за постигане на реален напредък.“ каза Илияна Йотова по време на заседанието. Нейната позиция за отпадане на Механизма бе споделена от мнозинството от присъстващите български и румънски евродепутати.

Георги Пирински наблегна на това, че България е сред държавите с най-висок резултат в спазване на бюджетната дисциплина и ниво на публичния дълг, но това не се отчита от гледна точка на високата социална цена. „В България има много ниски доходи в сравнение със съседните с държави при това даже не държави членки на ЕС и това не може да бъде игнорирано, когато се говори за нивото на корупция и възприемане на проблема с корупцията след като хората търсят начини за оцеляване. “ каза той.

                

Коментари

Остави коментар