Институции Общество

83 опита за самоубийство в пазарджишко

Пазарджик

31 опита за самоубийство за завършили със смърт. Това показва годишният суициден анализ на РЗИ Пазарджик, базиран на данните, получени при обработването на суицидни карти, подадени в «Медицински дейности».

През последните три години се наблюдава тревожно трайна тенденция за увеличаване на суицидните опити. През 2015 г. в област Пазарджик са регистрирани  83 суицидни опита, при 71 за 2014 г. и 56 през 2013 г. Все пак тези цифри са далеч от данните за 2004 година, когато са регистрирани 154 опита за самоубийство.

За щастие 52 от опитите през миналата година са били неуспешни. С фатален край обаче две самоубиствй на деца до 18 години. Долната възраствоа граница на хората опитали да сложат край на живота си е е 14, а горната 99 години, показва още статистиката.

При общо суицидните опити водещ метод за самоубийство остава „отравянето с медикаменти“ –  42,2% от всички използвани методи. Установява се процентно намаление в сравнение с 2014 г., което се  дължи на зачестилите други суицидни способи, като „използване на огнестрелно оръжие“, „хвърляне от високо“, „порязване с хладно оръжие“ и др.

Преобладаващата част от парасуицидите са с „демонстративен характер“ – 43,8%, а със „сериозен характер“ са 22,9%. Увеличава се броят на спонтанните опити за самоубийство.

Продължава тенденцията по-често на живота си да посягат хора от градовете – 65,4%. 

Общо суицидни опити

Разпределени по семеен статус: семейни – 40,7% – продължават да са водеща група; несемейни – 34,7% /включва и разведените/; деца на разведени родители  – 2,4% и вдовците -9,9% .

Разпределени по трудова заетост: пенсионери – 25,3%, работещи – 22,9%, безработни 22,9%,учащи – 18,1%, домакини – 10,8%.

По-често опити за самоубийство, според анкетните карти, са извършили хора с основно и средно образование, във времевия интервал от 18 ч. до 24 ч.

Най-много опити са правени през третото тримесечие на 2015 г. (32), следвани от четвъртото (22), първото (18) и второто тримесечие (11).

Посочените най-чести причини за самоубийство са скандал между съпрузи – 34,6%, психотични причини – 19,2%, конфликт с родители – 15,4%, раздяла с любим човек – 11,5%,  тежко заболяване -7,7%,  нежелана бременност -3,9%, сексуален тормоз -3,9%. При 3,9% от опитите няма изявен мотив.

Коментари