Общество

76 екипа ще се грижат да ни е светло на празниците

Както всяка година по време на почивните дни дружеството няма да извършва изключвания и планови ремонти дейности по съоръженията

Общо 76 дежурни екипа на EVN България са в готовност да реагират при необходимост от

отстраняване на евентуални аварии по време на предстоящите празнични дни. Дружеството има възможност за включване на допълнителен брой сътрудници и техника при извънредни ситуации, както и да активира специален кризисен щаб, който вече направи първата си тренировка.

Както всяка година дружеството няма да извършва изключвания и планови ремонти дейности по време на официалните почивни дни. Такива ще бъдат извършвани само в случай на спешна необходимост с цел гарантиране сигурността на доставките.

Като част от текущата подготовка за работа през зимата дружеството е доставило по места техника, инструменти и материали с оглед осигуряване на авариен резерв. В това число влиза и доставка на специализирана механизация – високопроходими автомобили, автовишки, моторни шейни, както и АТВ за труднодостъпните райони. Дежурните екипи поддържат връзка с денонощно функциониращите два специализирани диспечерски центъра на EVN България за управление на електроразпределителната мрежа, откъдето се осъществява текущ контрол и мониторинг на съоръжения.

Коментари

Остави коментар