Институции

60% от предизборните приоритети на Тодор Попов са изпълнени

Тодор Попов: Винаги съм съм вярвал, че делата се чуват по-силно от думите. Точно две години от началото на четвъртия ни мандат, с постоянство и професионализъм, цифрите изглеждат така:

Изпълнени:
✅ Възстановяване традициите на висшето образование в Пазарджик
✅ Данъчни облекчения за семействата на спортуващи деца
✅ Облекчения за инициативи, свързани с поддържането на междублокови пространства
✅ Цялостен ремонт на съществуващия околовръстен път
✅ Разширяване на паркови пространства и зони за отдих
✅ Цялостно реновиране на Плувен комплекс „Балона” и пространството за отдих около него
✅ Изграждане на две изцяло нови спортни зали (Зона на здравето и Спортно училище)
✅ Обновление на спортна зала „Васил Левски”
✅ Цялостно реновиране на стадион „Георги Бенковски”
✅ Цялостен ремонт на Градския пазар
✅ Засилено озеленяване и нова методика на еко-патрулиране
✅ Засилено финансиране за всички спортни клубове и повече средства за масов спорт
✅ Развиване на представителните отбори на Хебър по футбол и волейбол
✅ Задълбочена работа в школите на Хебър по футбол и волейбол
✅ Създаване на фонд за ремонт на ключови булеварди и малки улици
✅ Специална програма за изграждане на тротоари
✅ Разширяване на зоните за видео наблюдение
✅ Запазване на фестивали и традиции и създаване на информационен културен календар
✅ Създаване на звено за иновации в политиката и технологиите
✅ Създаване на програма за поощрение “Граждански импулс”
✅ Пазарджик – Европейски град на спорта 2020
✅ Създаване на инсталации за сепариране и компостиране на отпадъци
✅ Стартиране на образователна програма „Лято в зоологическата градина”
✅ Обновяване на парка при болница „Ескулап”
✅ Създаване на нова система за безплатен интернет и разширени зони

Започнати:
⏱ Изцяло нова методика на сметосъбиране и почистване на града
⏱ Цялостно саниране на жилищни сгради
⏱ Изграждане на приют за бездомни и възрастни хора
⏱ Изграждане на нови спортни зони за жителите (влючително на стадион “Любен Шкодров” и завършване на “Зоната на здравето”)
⏱ Завършване на ремонта на спортна зала “Хебър”
⏱ Изграждане на още 5 многофункционални игрища за спорт
⏱Завършване на Западен околовръстен път
⏱Завършване на ремонт на пътищата Пазарджик-Батак и Пазарджик-Белово
⏱ Цялостна подмяна на уличното осветление в града и общината
⏱ Изграждане на нови детски площадки във всички села в общината
⏱ Въвеждане на иновативни методи и технологии за преподаване в училищата
⏱ Създаване на условия за алтернативни методи на транспорт (вело и електро)
⏱ Изграждане на младежки образователен център за извънкласни дейности

Коментари