Институции

6 лица и семейства са настанени в общински жилища през 2015-та

Пазарджик

1083 лица и семейства са одобрени и включени в актуализирания към началото на 2016 година Списък на граждани за настаняване в общински жилища.

През миналата година за настаняване в общински жилища са кандидатствали 47 лица и семейства, откази са получили 12 от тях, т.к. не отговарят на Наредба за условия и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на Община Пазарджик. Най-честите причини са: липса на адресна регистрация или наличие на собственост.

Одобрени с жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на Община Пазарджик са 35 молби.

Настанени в общински жилища и извадени от картотеката през 2015 г. са 6 бр. лица и семейства. 

Коментари