Институции Култура

Поздрав към библиотекарите

Написано от ПЗИНФО

До колегите-библиотечни специалисти
В Регионална библиотека
„ Никола Фурнаджиев“
Гр. П а з а р д ж и к
До библиотекарите в читалищата в
Област Пазарджик

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н  А Д Р Е С

Скъпи колеги,

Най-сърдечно Ви поздравявам с 11 май-Деня на библиотекаря и Деня на светите братя Кирил и Методий!
Пътят, по който ние, библиотекарите вървим, е динамичен и отговорен, но ни дава любовта и признателността на нашите читатели!
Книгите съхраняват миналото, но библиотеките създават бъдещето! А нашата Регионална библиотека „ Никола Фурнаджиев“ в Пазарджик заема достойно място в библиотечно-информационното пространство и разширява достъпа до най-новите възможности за информация и комуникация! И това заслужено признание се дължи на Вас и Вашите усилия и неуморен труд да утвърждавате библиотеката ни като просветителско и духовно средище и модерен информационен център!
Бъдете здрави и удовлетворени от професията ни!
Нека заедно да продължим да изпълняваме мисията си-да пазим книгите и бъдем вестители на знание и информираност!

Лъчезар Риков
Директор на РБ“ Н.Фурнаджиев“
Гр. Пазарджик
11 май 2020 г.

Коментари