Институции

Международен ден на Червения кръст и Червения полумесец

Написано от ПЗИНФО

ДО
ОС НА БЧК – ПАЗАРДЖИК
ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ И ДОБРОВОЛЦИТЕ НА БЧК – ПАЗАРДЖИК

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИШКОВ,
УВАЖАЕМИ ЧЕРВЕНОКРЪСТКИ ПРИЯТЕЛИ,

Приемете поздравленията ми днес, когато отбелязваме Международния ден на Червения кръст и Червения полумесец – 8 май!
В годините, Вие като най-голямата и най-старата хуманитарна организация в България допринасяте за утвърждаването на положителния образ на нашата местна общност, подхранвайки съпричастността и милосърдието ни!
Обръщам се към Вас с огромна благодарност за неуморния труд, който отдавате в полза на обществото!
Днес, с Вашето доброволчество и съпричастност отново доказвате, че заслужавате нашата признателност!
Нека и занапред бъдем заедно в името на доброто и хуманността!
Бъдете здрави и силни!

Честит празник!

ТОДОР ПОПОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

Коментари