Институции

5 300 000 лв не стигат на община Пещера да си разплати проекти, надява се на държавата

Пещера

Четири месеца преди края на мандата си, едва 11 съветника приеха при второто им внасяне в Общинския съвет на Пещера, предложенията на кмета Георги Козарев за поемане накраткосрочен общински дълг, формиран от безлихвен заем от централния бюджет. Парите са за финансиране на разходи до възстановяването им от Държавен фонд „Земеделие”. Това стана на извънредно заседание, на което не присъстваха 10 от местните депутати- от ГЕРБ, ДПС и Атака. Останалите 11 обаче гласуваха единодушно четирите проекторешения.  Общата стойност на заемите по четири договора, сключени по мярка 321 е 5 330 000 лв., което с около 2 милиона лева по-малко в сравнение с цитираните през януари, които ние сме посочили в скобите:

– „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа в с. Капитан Димитриево и изграждане на пречиствателна станция за отпадни води с. Капитан Димитриево, община Пещера“ – максимален размер на дълга – до 1 900 000 лв. (2 330 607лв. )

– „Реконструкция и рехабилитация на канализационна мрежа в с. Радилово – северна част и с. Капитан Димитриево, община Пещера” – максимален размер на дълга – до 1 700 000в. (2 088 708 лв.)

– „Реконструкция и рехабилитация на канализационна мрежа в с. Радилово – южна част , община Пещера” – максимален размер на дълга – до 750 000лв. (811 623 лв.)

– „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа в с. Радилово, община Пещера“ – максимален размер на дълга – до 980 000лв. (1 494 505 лв).

Уверенията са, че заложените суми са максимални, няма да се отразят на общинския бюджет и всъщност отпусната сума ще е равна на посочената в искането за окончателно плащане.

При предишното разглеждане на предложението, то получи подкрепата на едва 8 съветника и не бе одобрено. И днес въпреки сто процентовата подкрепа имаше съветници, окито изразиха резерви относно отстраняването на нередностите по изпълнението на горепосочените проекти. Те настояха общината да е по-активна при изискване за спазване на гаранционните срокове.

Коментари

Остави коментар