Институции Общество

5 църкви в община Брацигово ще бъдат ремонтирани

Брацигово

Пет църкви в община Брацигово ще бъдат ремонтирани и реконструирани

Църквите в с. Равногор, с. Исперихово, с. Бяга, с. Козарско и с. Розово ще бъдат ремонтирани с европейски средства. Работата ще бъде по пет отделни проекта, по Подмярка  7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряванена културното и природното наследство на селата“ от Мяркаra 7 – Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Община Брацигово е известна  с запазените културно-исторически традиции, а възстановяването на автентичния вид църквите ще даде голям тласък в тази насока.

Коментари