Институции

48 проекта на общини са финансирани по проект „Красива България“ през 2017 г.

Общо 48 проекта за обновяване и ремонт на общински сгради на стойност 7,2 млн. лв. са реализирани с финансиране по програма „Красива България“ на Министерството на труда и социалната политика през 2017 г. Това каза министърът на труда и социалната Бисер Петков.

 

4 млн. лв. от общата сума на проектите е осигурена от бенефициентите. При изпълнението на проектите е осигурена заетост на 535 души, от които 241 са били безработни преди това.

Министър Петков припомни, че от 2 октомври е открита новата кампания по набиране на проектни предложения, които ще се финансират през 2018 г. по „Красива България“. Кандидатстването ще е до 15 януари догодина. През следващата година по инициативата ще се подкрепят предложения за подобряване на обществената среда в населените места, социалната инфраструктура и социалните услуги от резидентен тип. Допустимите кандидати са общини, областни управители, държавни институции, контролни органи.

Ще се кандидатства по 3 мерки – за подобряване на обществената среда на населените места, на социалната инфраструктура и на условията в социалните заведения от резидентен тип, каза Петков. Той обясни, че през следващата година минималният бюджет на проектите, които ще се финансират, ще се увеличи от 50 000 лв. на 60 000 лв., а максималният  – от 300 000 лв. на 400 000 лв. Максималната сума, които ще се осигуряват по „Красива България“ за всеки проект ще се повиши от 100 000 лв. на 120 000 лв.

МПСП

Коментари