Институции Култура

45 пазарджишки библиотеки обогатяват фонда със спечелени проекти

Написано от ПЗИНФО

Пазарджик 45 библиотеки към читалищата в област Пазарджик спечелиха проекти по Програма „Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност” на Министерство на културата-втора конкурсна сесия. Общата стойност на спечелените суми възлиза на 72 826 лв. С предоставените средства ще бъдат закупени книги, литературна и културна периодика и други информационни източници, съобразени с информационните, културните и образователните потребности на гражданите, обслужвани от съответната библиотека.

РБ „Н. Фурнаджиев“ Пазарджик

Коментари