Институции Общество

405 декларации са подадени до момента в офиса на НАП, повечето по електронен път

Пазарджик Голяма част от подадените до момента декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане и по Закона за данъците върху доходите са постъпили в офиса на НАП в Пазарджик по електронен път. Данните, както и новостите в данъчното облагане представиха на пресконференция директорът на пазарджишкия офис Петър Лупов, началникът на отдел „Услуги за клиенти" Верка Стойкова и главният инспектор по приходите Светлана Щерева.

 

До момента в офиса са постъпили 406 декларации от физически и юридически лица по  двата закона, като 337 от тях са подадени по електронен път. По пощата или на хартиен носител са постъпили 58 декларации, посочи директорът на офиса. Лупов обобщи промените в данъчното облагане през тази година. Една от тях е отпадането на възможността декларацията за корпоративно подоходно облагане да се подава на място . Те вече се подават само по електронен път, с което отпада и отстъпката при електронно подаване. Тази отстъпка остава декларациите за довнасяне по годишната данъчна декларация на физическите лица, подадени до 31 януари 2018 г. – 5% не повече от 500 лв. Допълнително условие за ползване на отстъпката е гражданите да нямат други задължения към момента на подаване на декларацията, както и да внесат целия размер на данъка за довнасяне. Най-бързо и лесно по интернет декларация се подава с персонален идентификационен код (ПИК). През 2017 г. са издадени 3627 ПИК и са потвърдени 5302 електронни подписа.  Петър Лупов призова гражданите, желаещи да се възползват от отстъпката от 5% да ползват електронните услуги на приходната агенция и да не чакат последния момент.
Освен за подаване на декларация по електронен път ПИК има и много други приложения. От офиса на НАП в Пазарджик съветват всеки, който желае, да посети офиса, за да получи своя индивидуален код.

Чрез ПИК гражданите могат да:

1. да проверят – какъв е осигурителният им доход – върху каква сума работодателите, внасят осигурителните им вноски; информация за членство в пенсионен фонд и месеците за които има извършени преводи от НАП към съответното пенсионноосигурително дружество ; декларираните пред НАП трудови договори за лицето от неговия работодател; декларираните от тях пред НАП трудови договори в качеството им на работодател; какви данни е подало лицето в качеството си на осигурител с декларация обр. 1 за осигурените от него лица; какви данни е подало лицето в качеството си на осигурител с подадените от него декларации обр.6; непогасените си задължения към НАП; извършените от тях плащания и задълженията, които са погасили; всички декларирани или установени задължения и начина, по който са погасени.

2. да подават искане за издаване на документ

3. да подадат всякакъв вид данъчни и осигурителни декларации, а също Декларация при започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, за която са регистрирани; Заявление за приоритетно плащане на осигурителни вноски; Заявление за приоритетно плащане на осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

4. да проверят задълженията си за местни данъци и такси за над 200 общини.

За да получат своя ПИК  е необходимо лицата да посетят офис на НАП по постоянен адрес или да изпратят надлежно попълнено заявление по пощата. Получаваното на ПИК става  лично, чрез упълномощено лице, след представяне на нотариално заверено пълномощно или когато изрично в подаденото заявление сте заявили, че желаете друго лице да го получи от ваше име.
Верка Стойкова добави, че при загуба на ПИК е необходимо повторно посещение в офиса на НАП, подаване на ново заявление, за да се издаде нов ПИК.

Срокът за подаването на декларациите за облагане на доходите e 30 април 2018 г. и тъй като е работен ден, този срок няма да бъде удължаван, подчерта директорът Петър Лупов.

Коментари