Институции Общество

Родители отново тръгват на училище

Пазарджик Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ към Община Пазарджик стартира отново инициативата „Училище за родители”, съобщи кметът Тодор Попов. Инициативат ще се провежда вече в четири детски градини. Занятията продължат в детските градини „Валентина Терешкова” и „Юрий Гагарин”, а новите две са „Радост” и „Снежанка”.

Програмата е обогатена с нови теми и презентации, а заниманията се провеждат два пъти месечно по график. Водят се от обществените възпитатели към МКБППМН и секретаря на комисията.

Целта е превенцията да предхожда появата на проблеми при отглеждането и възпитанието на децата и се калага се на обучения на родителите. Това се прави, тъй като при работа само с децата, ефектът е временен и непостоянен.

Инициативата „Училище за родители” ще завърши с празник за деца и родители, който ще се проведе в края на месец април.

Ето и програмата на „Училище за родители”:

Развитие на детето

Детските рисунки – какво ни казват децата чрез тях?

Децата имат нужда от общуване – кога и как

Представяне на идеите на д-р Томас Гордън „Трениране на успешни родители”

Агресията – техники за справяне с нея. Толерантност. Различните деца.

Детските страхове

Опасностите в интернет, до какво води прекомерното гледане на телевизия

Ползите от компютърните игри.

Преход от детската възраст към 1 клас. Оказване на първа помощ

Полово възпитание.

Коментари