Общество

Одобрени са промени в списъка на общинските пътища в общините Гоце Делчев и Сърница

Министерският съвет допълни списъка на общинските пътища с две трасета на територията на общините Гоце Делчев и Сърница. Промените се правят по предложение на кметовете.

 

Пътното трасе в община Гоце Делчев е с начало републиканския път III-198, преминава през селата Добротино и Горно Спанчево и с край до регулацията на с. Попови ливади. В община Сърница съществуващият път ДГС Селище – Побит камък – м. Овчарниците се удължава до с. Медени поляни. С измененията общата дължина на общинските пътища в двете общини става съответно 43,116 км и 11,538 км.

Промените в списъка на общинските пътища ще дадат възможност на общинските администрации да кандидатстват по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за отпускане на средства за техния ремонт и рехабилитация. Това ще подобри безопасността на движението и ще създаде условия за развитие на туризма и икономическия растеж в районите.

Пресслужба Министерски съвет

Коментари