Институции Общество

31 март – последен ден за ползване на отстъпка от 5 %

Написано от ПЗИНФО

31-ви март е последният дан, в който лицата декларирали и заплатили дължимите данъци могат да се възползват от 5 % отстъпка. Важно условие за това е към момента на подаване на декларацията да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения и да внесат данъка за довнасяне по годишна данъчна декларация до тази дата.

Няколко са начините за подава на данъчна декларация

  1. По електронен път: Годишната данъчна декларация може да се подаде по електронен път в Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) от НАП или квалифициран електронен подпис (КЕП);
  2. На място в офисите на агенцията
  3. По пощата с обратна разписка
  4. В офис на Български пощи

Коментари